Printeri
 

Nezaobilazni u širokom rasponu djelatnosti, s vrlo različitim karakteristikama da bi se prilagodili zahtjevima korisnika.  

 

Desktop printeri etiketa

Manjih dimenzija i kapaciteta, manje brzine u usporedbi s industrijskim modelima. Namijenjeni su tisku manjih serija - jedan do dva puna koluta etiketa dnevno. U različitim područjima rada, jednako su zastupljeni termo i termo-transfer printeri. 

Širina ispisa im se kreće između 50 mm i 104 mm, ovisno o modelu.

 

Industrijski printeri etiketa

Brzi i većeg kapaciteta, namijenjeni su tisku velikih serija etiketa. Često imaju dodatni pribor - namatač, rezač... Metalno kućište je obavezno zbog otpornosti. Obično su to termo-transfer printeri, no postoje i termo industrijski printeri.

Širina ispisa od 104 mm do 220 mm

 

Mobilni termo printeri

Mali i laki, ali dovoljno otporni da podnesu rad na terenu. Imaju mali kapacitet role, a ograničeni su na termo tisak. Poželjna je bežična komunikacija, a baterija mora izdržati bar 8 sati rada.

Širina papira se kreće od 50 do 104 mm. Većinom nemaju senzore za razmak etiketa.

 

POS termo printeri

Primjena im nije ograničena na tisak računa na blagajni, koriste se za izdavanje ulaznica, potvrda, spajaju na procesne i mjerne uređaje...

Kiosk printeri su po dizajnu različiti - ugrađuju se u druge uređaje (parkirne automate, bankomate i sl.), često se radi o mehanizmu bez kućišta.

Širina tiska od 54 mm do 104 mm

 
  Proizvodi - Sve