Budući da su rasprostranjeni u svim područjima rada, proizvođači su se pobrinuli da funkcije i oblik prilagode potrebama korisnika. Zato postoje ručni čitači (s kabelom ili bežični), stolni, fiksni (za ugradnju u pult), a u posebnoj su kategoriji barkod moduli za integraciju (ugradnju u kioske, druge uređaje, strojeve i slično).

 

Ručni čitači barkoda

 

Datalogic PowerScan ručni čitač bar kodaOvo je sigurno najrasprostranjenija kategorija barkod skenera: koriste se na blagajnama, na šalterima, u uredima gdje se procesira puno dokumenata, u skladištima, na aerodromima...

Osnovno je razlikovati čitače koji dekodiraju samo linearne 1D barkod simbologije (LINEAR IMAGER) i one koji mogu dekodirati i 1D i 2D kodove (AREA IMAGER).

Ručni čitači mogu biti spojeni kabelom ili bežični. U trgovinama i drugim radnim mjestima gdje nema puno kretanja najčešći su skeneri spojeni kabelom na računalo ili POS. Ako je takvo ograničenje u radijusu kretanja smetnja, bežični čitači su bolja opcija iako su općenito nešto više cijene.

Još jedna karakteristika po kojoj se mogu razlikovati ručni čitači je otpornost u odnosu na uvjete radne okoline: otpornost na pad, niske i visoke temperature i slično. Za uredske uvjete možda nije ključno, ali u industriji ili logistici općenito veća otpornost može biti presudna za uspješan rad (i za zaštitu investicije). 

Udaljenost s koje je moguće očitati barkod u nekim aplikacijama može biti odlučujući faktor - na primjer u visokoregalnom skladištu će biti koristan čitač kojim možete s velikog razmaka očitavati kodove (ta će udaljenost ovisiti također i o veličini i rezoluciji otisnutog koda).

 

Stolni čitači

 

U mnogočemu su slični ručnim čitačima: mogu se podići s pulta / stola i držati u ruci. Oblikom su ipak više prilagođeni za pozicioniranje negdje na pultu, zidu...

Takvi čitači su hibrid između ručnih i fiksnih modela. Namijenjeni su manjim trgovinama gdje nema mjesta za ugradnju većeg čitača u pult ili radni proces općenito zahtijeva skeniranje uz obje slobodne ruke. 

 

Fiksni čitači

 
Čitači bar koda

Fiksni, pultni ili ugradbeni čitači su sve to što im naziv govori: ugrađuju se u pult blagajne, uglavnom u trgovinama većeg prometa.

Uz fiksni čitač u pultu često se dodaje i ručni čitač kojim blagajnik može skenirati kodove s većih predmeta koje je teško postaviti na traku, ili za skeniranje kodova s kupona i loyalty kartica. 

 

OEM moduli

 

Razni sustavi i strojevi kojima osnovna namjena nije očitavanje barkoda u nekom koraku trebaju identifikaciju, kontrolu... 
Tada se koristi OEM modul: barkod skener bez kućišta, prikladan za ugradnju gdje god je to potrebno.

Datalogic OEM barkod čitač, za ugradnju

 
Prethodni
  Terminali
Sljedeći
Rješenja  
  Proizvodi - Sve